CANIL YUKIKO

CANIL YUKIKO
SAKURA YUKIKO INU - YOSHIMI MEGUMI UZUMAKI - BAIKO GO GAIKOFU

quarta-feira, 8 de abril de 2015

Mamãe Yoshimi Megumi Uzumaki - 4 ママ吉見めぐみうずまき
Mamãe Yoshimi Megumi Uzumaki
Akita Inu com pedigree CBKC dando cria.
Pai Baiko Go Gaikofu
Avô Nagai Ryouta Yaruzo
Choji Go Heiwa No Seishin
FILHOTE DISPONÍVEL

canilyukiko@gmail.com

Reservas e vendas

Nenhum comentário:

Postar um comentário