CANIL YUKIKO

CANIL YUKIKO
SAKURA YUKIKO INU - YOSHIMI MEGUMI UZUMAKI - BAIKO GO GAIKOFU

quarta-feira, 27 de maio de 2015

Akita Inu do Canil YUKIKO com 52 dias.


Akita Inu do Canil YUKIKO com 52 dias.
Já vacinados e vermifugados.
Mamãe Yoshimi Megumi Uzumaki
Akita Inu com pedigree CBKC.
Pai Baiko Go Gaikofu
Avô Nagai Ryouta Yaruzo
Choji Go Heiwa No Seishin
Filhotes disponíveis.

Nenhum comentário:

Postar um comentário