CANIL YUKIKO

CANIL YUKIKO
SAKURA YUKIKO INU - YOSHIMI MEGUMI UZUMAKI - BAIKO GO GAIKOFU

sábado, 9 de maio de 2015

Filhote de Akita Inu com pedigree CBKC com 35 dias.


Filhote de Akita Inu com pedigree CBKC com  35 dias.
Pai Baiko Go Gaikofu
Avô Nagai Ryouta Yaruzo
Choji Go Heiwa No Seishin
FILHOTE DISPONÍVEL
canilyukiko@gmail.com


Nenhum comentário:

Postar um comentário