CANIL YUKIKO

CANIL YUKIKO
SAKURA YUKIKO INU - YOSHIMI MEGUMI UZUMAKI - BAIKO GO GAIKOFU

sábado, 17 de outubro de 2015

Filhotinho de Akita Inu com 5 dias Mamando

                       


Mamãe Yoshimi Megumi Uzumaki

Akita Inu com pedigree CBKC.

Pai Baiko Go Gaikofu
Avô Nagai Ryouta Yaruzo
Choji Go Heiwa No Seishin
Filhotes disponíveis.

Nenhum comentário:

Postar um comentário